Søker sportslig leder til breddeavdelingen

Vi søker den rette til å videreutvikle det sportslig tilbudet i MIF`s breddefotball avdeling.

Annonse:

Utviklingsavdeling (breddeavdelingen) i Mjøndalen IF fotball søker sportslig leder for alderstrinnene 6-19 år.

Ansvarsområder:

Ha det overordnede sportslige ansvaret i utviklingsavdelingen, også leder av sportslig utvalg (SU).

Utvikle/forbedre det sportslige tilbudet i avdelingen

Ansvarlig for å følge og etterleve sportsplanen

Lede årlig gjennomgang av dokumenter og reviderer (sammen med leder for avdelingen)

Utvikle sportslig kompetanse hos trenerne i avdelingen og samarbeide med akademiet.

Vurdere hospitering/differensiering i avdelingen og samarbeide med akademiet.

Legge rammene for treningstider sommer og vinter, som godkjennes i AU/ SU

Ansvarlig for å følge opp alle klubbens trenere på treningsfeltet, hvor god dialog og synlighet vil være viktig.

Være ansvarlig for oppfølging, utvikling og rekruttering/opplæring av dommere sammen med dommeransvarlig.

Avholde lagsmøter med lagene, samt påse at SU er representert på foreldremøter for lag i avdelingen.

Bidra til god kommunikasjon mellom medlemmene, trenere og lagledere og AU.

Krav til ansvarsområde:
Minimum trenerutdanning med UEFA-B lisens og gjerne erfaring fra lignende rolle.

Personlige egenskaper:
Gode samarbeidsevner, lederegenskaper, formidlingsevne, IT kunnskaper og stor arbeidskapasitet.

Du bør være god på relasjonsbygging, offensiv, utviklingsorientert, positiv og har et brennende engasjement for breddefotball og utvikling.

Om stillingen:
Sportslig leder rapporterer til leder for avdelingen som er ansatt på fulltid. Kontorplass stilles til rådighet på Consto Arena. Det må påregnes å jobbe mye ettermiddag og kveld da lagene har aktivitet.

Dette er ikke en 100% stilling, men vi anslår et sted mellom 30%-50%. Nærmere avklaring vil gjøres etter intervju.

Søknader sendes til, og eventuelle spørsmål om stillingen kan rettes til:

Gengarani Ramanathan, leder for utviklingsavdelingen

Mobil:93046581, mail: genga@mif.no

Søknadsfrist: 15.12.2021

 

Annonse fra Obos-ligaen: