Sparebanken Øst Akademiet inngår samarbeidsavtaler med lokale klubber

ROS IL og Lier IL første klubber med formell avtale om spillerutvikling med vårt akademi.

Annonse:

Samarbeidsmodeller er et viktig satsningsområde for MIF fotball og Sparebanken Øst Akademiet. Akademiet har nå avtaler med hovedsponsor Sparebanken Øst, Universitetet i Sør Øst Norge, Drammen VGS Toppidrett, Eiker VGS Programfag fotball og NFF Buskerud.

I tillegg er vi igang med å formalisere samarbeidet på klubbnivå med en rekke klubber.

Her blir avtalene inngått utifra hva den enkelte klubb ønsker av oss som toppklubb. Avtalene er delt inn i 4 ulike kategorier.

Nivå 1: Gjelder hospitering av spillere til Sparebanken Øst Akademiet.

Nivå 2: Omhandler i tillegg deltagelse i satellitt

Nivå 3: Punktene i nivå 1 og 2. I tillegg kommer bl.a trenerutvikling inn

Nivå 4: Punktene i nivå 1 til 3. Her er det et stort og tungt samarbeid som også omhandler samarbeid om stillinger.

I sommer inngikk vi et formelt nivå 4 samarbeid med ROS IL fra Asker kommune. Samarbeidet har imidlertid pågått en god stund, mens avtalen ble formelt signert i sommer ved sportslig leder Martin Lobben. I tillegg til å ha delte stillinger er også en trening i uka i ROS helt i tråd med det vi jobber med i Sparebanken Øst Akademiet i Mjøndalen med våre trenere. Pr idag er det 3 trenere i ROS Akademiet som har engasjement i begge klubber; Bjørn Øivind Røraas, Anton Severin og Gard Thomas. ROS er også en satellitt-klubb og vi vil fremover signere avtaler også med de øvrige satellitt-klubbene som er Skiold, Stoppen, Hønefoss samt flere av de lokale omlandsklubbene. Pr i dag har vi spillere fra ca 20 klubber i Sparebanken Øst Akademiet.

Bilde: Martin Martin Hellumsand Lobben fra ROS signerte avtale på vegne av klubben.

Samarbeide ROS
MIF og ROS IL

LIER IL SIGNERTE SAMARBEIDS AVTALE.

Lier IL, ved sportslig leder Silje Hønneland signerte forrige uke samarbeids avtale for Spillerutvikling mellom klubbene. Avtalen vil i første omgang i hovedsak omhandle hospitering av spillere. Vi ønsker klubben hjertelig velkommen som den første som inngår en slik formell avtale på dette nivå.

Samarbeide Lier IL
MIF og Lier IL

 

Annonse fra Eliteserien: